ANBI & beleidsplan

Vind hier de ANBI-informatie van Stichting Cinekid, het beleidsplan en de meest recente cijfers van Cinekid.

ANBI & beleidsplan

ANBI

Stichting Cinekid Amsterdam is aangewezen als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Stichting Cinekid Amsterdam
Kattenburgerstraat 5
Gebouw 003 G (Poortgebouw)
1018 JA Amsterdam

RSIN/fiscaal nummer: 009879997

Beleidsplan 2025 - 2028

Cinekid presenteert het meerjarenbeleidsplan 2025 - 2028 met daarin de ambities en plannen voor de komende jaren.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan. De Raad van Toezicht van Stichting Cinekid bestaat uit:

  • Eveline Aendekerk
  • Errol Nayci
  • Jeroen van Dijk (penningmeester)
  • Marlene Wickel
  • Patty Voorsmit

De Raad van Toezicht van Cinekid ontvangt geen vergoeding. Leden van de raad kunnen alleen gemaakte onkosten declareren. Cinekid heeft een arbeidsvoorwaardenreglement en een eigen salarishuis. Het salaris van de directeur/bestuurder – de enige topfunctionaris bij Cinekid – wordt jaarlijks getoetst aan de WNT (Wet normering topinkomens).

Jaarverslagen

Jaarrekeningen

ANBI publicatie