Winkelmandje
11
Kies datum en tijd
Steun Cinekid

Steun Cinekid vanaf € 5.000,- per jaar

Dankzij onze donateurs kunnen wij de impact van Cinekid vergroten door o.a. meer basisscholen te bezoeken om zoveel mogelijk kinderen in Nederland te betrekken bij kwalitatieve audiovisuele producties uit de wereld om hun blik te verruimen en een bijdrage te leveren aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Als blijk van waardering voor jouw steun, hebben wij verschillende mogelijkheden om de betrokkenheid met Cinekid te vergroten. Hierbij valt te denken aan:

  • Het koppelen van een bedrijfs- of familienaam aan een van onze Cinekid Awards
  • Speciale rondleidingen tijdens het Cinekid Festival
  • Exclusieve toegang tot de feestelijke opening en de openingsfilm in het Westergas Theater
  • Toegang tot de ScreeningClub
  • Kaarten om films tijdens het festival te bekijken
  • Kaarten om het MediaLab te bezoeken
  • Exclusieve toegang tot de awardshow en het afsluitende feest

Voor meer informatie, neem contact op met Lisa, mailto:l.schmidt@cinekid.nl

Aftrekbaarheid ANBI-giften
Door de Geefwet is een gift aan Cinekid voor 125% aftrekbaar voor de belasting. Bij een periodieke gift die voor vijf jaar wordt vastgelegd geldt bovendien geen schenkingsdrempel voor het aftrekbare bedrag. Indien je in de hoogste belastingschijf valt, is bij een jaarlijkse gift van €1.000,- je voordeel op jaarbasis € 649,-, terwijl je netto gift dan € 351,- bedraagt. In de middelste schaal is het netto bedrag € 489,-. De overheid maakt het beleid ten aanzien van fiscale aftrekbaarheid en bepaalt of dit in de toekomst zo blijft. Zie www.belastingdienst.nl voor meer informatie.