Nieuws

Vacature Algemeen Directeur

Cinekid zoekt een Algemeen Directeur die vanaf 1 december het festival wil leiden.

Vacature Algemeen Directeur Stichting Cinekid

Cinekid brengt alle kinderen in Nederland in aanraking met het rijkste aanbod aan kwalitatieve audiovisuele producties. Cinekid wil kinderen hiermee verwonderen, vermaken, verbinden en informeren en ze helpen ontwikkelen tot zelfstandige, bewuste en weldenkende wereldburgers.

Cinekid is een tiendaags festival op het gebied van film, televisie en nieuwe media voor kinderen tussen de 3 en 14 jaar op de Westergas in Amsterdam en in bijna 40 steden door het land. Het evenement vindt plaats tijdens de herfstvakantie en trekt zo’n 70.000 bezoeken. Het publieksprogramma bestaat uit televisie- en filmvertoningen en het MediaLab: een digitale speeltuin van ruim 1.200 m2 met allerlei workshops en kunstinstallaties. Daarnaast is er een professionalsprogramma voor de internationale industrie dat gecoördineerd wordt door Cinekid for Professionals ter versterking van de kindermedia-industrie. Cinekid organiseert vanuit het projectbureau het gehele jaar film-, media- en educatieprojecten in binnen- en buitenland in opdracht van en in samenwerking met andere partijen.

Cinekid werkt met een jaarrond team van ongeveer 12 medewerkers en groeit naar het festival uit tot zo’n 35 mensen op kantoor.

Cinekid wil een eigentijdse werkgever zijn en een diverse en inclusieve werkomgeving bieden die inspireert, vertrouwen geeft en constructieve samenwerking aanmoedigt. (We streven ernaar dat onze organisatie een afspiegeling is van de Amsterdamse samenleving met al haar aanwezige verschillen en zoeken actief naar nieuwe collega’s die de diversiteit binnen ons team versterken.)

De functie
De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het algemene en het inhoudelijke beleid: de visie en doelstellingen van Cinekid, de ontwikkeling van korte- en langetermijnplannen, programmering en ideeën om invulling te geven aan die visie.

De algemeen directeur is het gezicht van Cinekid en onderhoudt, in samenwerking met de zakelijk leider, contacten met subsidiegevers, fondsen, sponsoren, (potentiële) partners en de voornaamste leveranciers. Het onderhouden van het relatienetwerk en zorgdragen voor goede samenwerkingsverbanden is een essentieel onderdeel van de functie.

De algemeen directeur en de zakelijk leider vormen samen de dagelijkse leiding van Cinekid. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de Stichting Cinekid, die eindverantwoordelijk is.

Taken & verantwoordelijkheden:

 • Is verantwoordelijk voor het leidinggeven aan de organisatie;
 • Weet met inhoudelijke bevlogenheid een langetermijnvisie, een meerjarenplan (2021-2024) en de bijbehorende doelstellingen voor de Stichting te creëren en uit te dragen;
 • Realiseert de inhoudelijke, organisatorische en zakelijke condities voor uitvoering van deze visie, door kansen te creëren en te benutten;
 • Geeft sturing aan het werven van subsidies, fondsen en sponsoren;
 • Weet in de komende jaren het merk Cinekid verder uit te bouwen binnen een veranderend veld;
 • Is verantwoordelijk voor het creëren van een organisatie met een sluitende begroting;
 • Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een overkoepelende multi-disciplinaire artistieke visie, die een brede groep kinderen aanspreekt en hun tevens in aanraking brengt met nieuwe vormen van media;
 • Is in staat de juiste mensen aan zich en de organisatie te binden, te motiveren, te verbinden en te activeren;
 • Is verantwoordelijk voor de nationale en internationale positionering van Cinekid;
 • Is het boegbeeld van de organisatie; doet de woordvoering naar buiten
 • Onderhoudt een goede relatie met belanghebbenden, zorgt voor het aanboren en versterken van maatschappelijk draagvlak;
 • Draagt zorg voor rapportage van de stichtingsresultaten aan de Raad van Toezicht;
 • Geeft invulling aan de code culturele diversiteit;
 • Geeft invulling aan de governance code cultuur.

Overig

 • Is bereid in de zomer goeddeels door te werken vanwege het werk dat het festival in de herfstvakantie met zich meebrengt;

Het profiel
In a nutshell zoeken we een ondernemend iemand met een hands-on, no-nonsense mentaliteit, die een eigenzinnige organisatie resultaatgericht kan aansturen, een netwerker, iemand die een goede balans vindt tussen artistieke en commerciële belangen en die weet wat kinderen leuk vinden.

 • Je hebt ervaring met leidinggeven en daar haal je energie uit.
 • Je bent in staat hoofd- en bijzaken te scheiden en kan goed beslissingen nemen. 
 • Omdat een goed netwerk in deze functie cruciaal is, zoeken we naar een geboren netwerker, die een diverse groep van belanghebbenden aan zich weet te binden. 
 • Het is essentieel dat je ervaring hebt met het werven van fondsen, subsidies en sponsoring. 
 • Je hebt voeling met de (Nederlandse) jeugdfilm, televisie en interactieve media en haar makers.
 • Je beschikt over een breed netwerk in de film/AV/media-sector, het culturele veld, de overheid en bedrijfsleven. 
 • En vanzelfsprekend heb je minimaal HBO- werk en denkniveau en kan je goed communiceren met een brede groep belanghebbenden.

Wij bieden een informele werksfeer in Amsterdam en een uitdagende werkplek waar je veel kan leren en waar je het leuk kan hebben.
Formatie: minimaal 0.8 fte
Functie: per 1 december 2019
Salariëring: sectorconform
Contract: wij bieden in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd dat bij goed functioneren na een jaar zal worden omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

Reacties met motivatie en curriculum vitae graag vóór 24 september 2019 per mail richten aan: Cinekid t.a.v. Sollicitatiecomissie via vacature@cinekid.nl. Voor meer informatie neem contact op met Anieck Visser op 020-5317890.

;