Home

Missie & visie

Visie:
Audiovisuele producties spelen een toenemende rol in het leven van kinderen en hebben een wezenlijke invloed op hun ontwikkeling. Aandacht voor rijke kwalitatieve producties draagt bij aan het versterken van begrip van de wereld om je heen en aan verbinding tussen mensen en culturen en is daarmee essentieel voor de levenskwaliteit van kinderen.

Missie:
Cinekid brengt alle kinderen in Nederland in aanraking met het rijkste aanbod aan kwalitatieve audiovisuele producties. Cinekid wil kinderen hiermee verwonderen, vermaken, verbinden en informeren en ze helpen ontwikkelen tot zelfstandige, bewuste en weldenkende wereldburgers.

Tevens organiseert Cinekid hét industrie-evenement en netwerk gericht op (internationale) kindermedia professionals om daarmee het aanbod en de kwaliteit van de audiovisuele producties te vergroten en te verbinden.