Educatie

Leerlijn Film & Nieuwe Media

Film en (nieuwe) media zijn dé manier om in te spelen op de natuurlijke en intrinsieke motivatie van kinderen om de wereld om hen heen te ontdekken en zelf vorm te geven. Maar het is belangrijk kinderen te leren dat media meer is dan Netflix, YouTube, internet en social media. Met media maak je kunst.

Cinekid start in 2019 een pilotproject met vijf scholen, waarin we samenwerken aan het integreren van een leerlijn film & nieuwe media op school. Om zo scholen een concrete aanzet te geven tot het inbedden van filmeducatie & mediakunst in het curriculum.

We kijken, maken, beschouwen en reflecteren, en leren over media, over kunst, over makers, over de wereld om ons heen én onszelf.

Deze leerlijn is een samenwerking tussen Cinekid, basisscholen en lokale filmtheaters, met als doelgroep kinderen op basisscholen van 4 tot 12 jaar oud. Het biedt een totaalpakket van receptieve, reflectieve en actieve werkvormen. Verankerd binnen het curriculum van de school stelt de leerlijn zich ten doel om kinderen aan de hand van verschillende projectonderdelen te leren kritisch te kijken & beoordelen, zelf te leren maken en bijzondere mediakunstproducties te ervaren in het kader van smaakontwikkeling.

Concrete onderdelen van het project:

  • Deelname als juryschool aan de Cinekid Nationale Publieksprijs
  • Voorbereidend workshoptraject ‘Wie ben jij?’
  • Scholencompetitie Shorts by Kids
  • Festivalbezoek

Meer informatie? Neem contact met ons op via educatie@cinekid.nl.