Winkelmandje
11
Kies datum en tijd
Home

ANBI

Stichting Cinekid Amsterdam is aangewezen als ANBI; een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Stichting Cinekid Amsterdam
Kattenburgerstraat 5
Gebouw 003 G (Poortgebouw)
1018 JA Amsterdam.
RSIN/fiscaal nummer: 009879997

Hoofdlijnen Beleidsplan: Cinekid zet zich in om de productie van kwalitatief hoge media voor kinderen te stimuleren. Daarnaast motiveert Cinekid kinderen om actief deel te nemen aan media en een bijdrage te leveren in de creatie hiervan. Dit om de media ontwikkeling van kinderen te begeleiden en hen met een kritische blik media te laten ervaren.

Raad van Toezicht: Eveline Aendekerk, Errol Nayci, Jeroen van Dijk (penningmeester), Marlene Wickel en Patty Voorsmit. De Raad van Toezicht van Cinekid ontvangt geen vergoeding. Leden van de raad van toezicht kunnen alleen gemaakte onkosten declareren. Cinekid heeft een arbeidsvoorwaardenreglement en een eigen salarishuis. Het salaris van de directeur/bestuurder - de enige topfunctionaris bij Cinekid - wordt jaarlijks getoetst aan de WNT (Wet Normering Topinkomens).

 

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014

ANBI Publicatie 2022
ANBI Publicatie 2021

Stichting Vrienden van Cinekid is aangewezen als Culturele ANBI.

Donateurs van een Culturele ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Stichting Vrienden van Cinekid
Kattenburgerstraat 5
Gebouw 003 G (Poortgebouw)
1018 JA Amsterdam.
RSIN/fiscaal nummer: 851914755

Hoofdlijnen Beleidsplan: Stichting Vrienden van Cinekid steunt het jaarlijkse Cinekid Festival en alle Cinekid-activiteiten door het jaar (en land) heen. De stichting is in het leven geroepen om donaties en giften ten behoeve van de Stichting Cinekid te ontvangen.
Bestuursleden: Birgitta van Loon & Ingrid Brekelmans. Bestuursleden kunnen alleen gemaakte onkosten declareren. Salarissen van de medewerkers staan in de jaarrekeningen hieronder.

Jaarrekening Vrienden van Cinekid 2019
Jaarrekening Vrienden van Cinekid 2018
Jaarrekening Vrienden van Cinekid 2017
Jaarrekening Vrienden van Cinekid 2016
Jaarrekening Vrienden van Cinekid 2015