Winkelmandje
11
Kies datum en tijd
Home

Bezoekersreglement

1. Toegangsbewijzen

Als je het festivalterrein wilt bezoeken, kan dat zonder toegangsbewijs. Een deel van de activiteiten is gratis toegankelijk. Als je een vertoning in de zaal, een betaalde activiteit of het Medialab wilt bezoeken, heb je een geldig toegangsbewijs nodig. Dit bewijs moet je tijdens je bezoek op verzoek tonen. Het toegangsbewijs geeft toegang tot de specifieke voorstelling of activiteit die vermeld staat op het ticket en de geldigheid vervalt wanneer de voorstelling of activiteit is afgelopen. Het ticket of munt is niet inwisselbaar voor geld, een ander ticket of anderszins inwisselbaar. Het ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Met het betreden van het festivalterrein ga je akkoord met het bezoekersreglement.

2. Begeleiding kinderen tot 18 jaar

Personen jonger dan 18 jaar verkrijgen alleen toegang tot de betaalde programmaonderdelen indien zij worden begeleid door een persoon van 18 jaar of ouder. De organisatie is bevoegd om personen bij binnentreden om een legitimatie te vragen. Bij de schoolvoorstellingen is toegang en legitimatie geregeld met begeleiders en onderwijzers volgens de regels van de school.

3. Algemene regels

Op Cinekid is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing. Denk tijdens je bezoek aan je eigen en andermans veiligheid en eigendommen en aan die van de locaties en Cinekid. Voorkom gevaarlijke situaties en ga altijd respectvol met elkaar om. Baldadigheid, vernieling, geweld, onnodig lawaai of ander ongewenst gedrag worden niet getolereerd. Ook wapenbezit, onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen, handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen en het op een gevaarlijke en of hinderlijke manier gebruikmaken van voorwerpen zoals telefoons, drones, GoPro’s, selfiesticks etc. is niet toegestaan.

4. Aansprakelijkheid

Je betreedt het festivalterrein van Cinekid op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van Cinekid is uitgesloten met uitzondering van schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Cinekid. Heb je schade? Dan moet je deze bij de receptie van het festivalkantoor tonen vóór het verlaten van het terrein en bovendien een rapportage op laten stellen. Cinekid is niet meer aansprakelijk voor schade als de melding plaatsvindt na het verlaten van het festivalterrein.

5. Aanwijzingen en instructies

Je moet altijd de aanwijzingen van onze medewerkers volledig en direct opvolgen en de instructies op de aanwezige borden naleven.

6. Eten en drinken

Het is toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen naar het festival. Dit mag echter niet in de zalen en het Medialab genuttigd worden. Er zijn op het festivalterrein verschillende plekken waar wel gegeten en gedronken kan worden, zoals in de Cineplaza en het binnenterras van het Medialab.

7. Roken

Cinekid is een rookvrij festival, in alle Cinekid ruimtes geldt een rookverbod, dit geldt ook voor de e-sigaret. Wij vragen de bezoekers van deWestergas bij het roken in de openlucht rekening te houden met de kinderen en voor het roken gebruik te maken van de daartoe aangewezen rookplekken.

8. Film en foto’s

Op het festivalterrein en tijdens de activiteiten kan er gefotografeerd en gefilmd worden voor promotionele doeleinden. Bij acceptatie van het bezoekersregelement erkent de bezoeker dat Cinekid niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor openbaar gemaakt materiaal en dat Cinekid niet het materiaal controleert dat door andere bezoekers wordt geopenbaard. Indien er bezwaar is tegen publiek gemaakt foto- en filmmateriaal door Cinekid dan kan er in principe altijd gevraagd worden de foto te verwijderen met een beroep op de privacy van het kind. Wij verzoeken bezoekers in het kader van de privacywet toestemming te vragen aan degene die je wilt fotograferen of filmen.

9. Commerciële activiteiten

Het uitvoeren van commerciële activiteiten, waaronder opnames, onderzoeken, reclame en collectes is op het festivalterrein niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Overtreding van dit reglement kan leiden tot weigering tot of verwijdering van het festivalterrein of – in bepaalde gevallen – tot aangifte bij de politie. Je hebt daarbij geen recht op restitutie.

Je kunt ter bescherming van de veiligheid of, indien de feiten en/of omstandigheden dit redelijkerwijs gebieden, preventief gefouilleerd worden, tassen kunnen gecontroleerd worden en je kunt gevraagd worden je te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Werk je hier niet aan mee, dan kan dit leiden tot verwijdering uit het park.

De festivalproducent beslist in alle overige gevallen die niet expliciet in dit reglement staan vermeld.