Voor scholen

Leerkrachtentraining

De verdiepingsmodule Interactieve Media op School maakt een koppeling tussen cultuur en technologie en zorgt op een natuurlijke, speelse en creatieve manier voor mediawijsheid en 21st century skills in de klas.

Gedurende de bijeenkomsten bekijk je hoe je nieuwe en interactieve media, technologie en beeld vertaalt naar jouw school en jouw lessen. Je onderzoekt wat interactieve, bestaande én nieuwe media betekenen voor jou en je leerlingen, en hoe je die media vanuit een gerichte visie verwerkt in jouw programma. Na het presentatiegedeelte met inspirerende, actuele gasten (afgelopen jaar onder anderen Bas van Teylingen van de Tubeschool en Pauline Maas van codekinderen.nl), gaan we vooral praktisch aan het werk en exploreren, onderzoeken en ontdekken we gezamenlijk.

Opbrengst na de cursus:
- Toepasbare lessen, toegespitst op de eigen klas en school.
- Een zelf samen te stellen tool-kit à € 300,- ten behoeve van deze lessen.
- Een startdocument met een visie op mediawijsheid en vaardigheiden voor de 21e eeuw.

Mediawijsheid & digitale geletterdheid
In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij, met mediawijsheid als belangrijkste onderdeel van digitale geletterdheid. Naast mediawijsheid vormen ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking onderdeel van het totaal. In de cursus breng je deze theorie terug tot praktische lessen.

Je werkt onder andere aan:
- Mediawijsheid: kinderen bewust maken van de wereld van nu en straks, zodat ze optimaal voorbereid zijn om hun plek te kunnen vinden in dit steeds veranderende medialandschap.
- Beeldtaal: van kleins af aan worden kinderen overspoeld door beelden. In het dagelijks leven komt iedereen ermee in aanraking. Hoe leer jij je leerlingen deze beelden te 'lezen'?
- Kritisch en creatief denken: hoe zie jij de wereld? Wat heb je voor handen? Waarom gaat dat zo? En kan het ook anders?
- Samenwerken en problemen oplossen: leer hoe je samen bestaande en nieuwe technieken inzet om probleemoplossend te werk te gaan.
- Computational thinking & ICT-basisvaardigheden: je maakt niet alleen kennis met verschillende, in de klas toepasbare technieken, maar leert vooral ook hoe die technieken verweven zitten in alles wat we doen en gebruiken. Hoe werkt het, moet je leren programmeren? En waarom wil je je leerlingen dit wel of niet leren?
- Sociale & culturele vaardigheden: door kritisch leren kijken naar films én ze zelf te maken, creëer je bewustzijn van de wereld waarin je leeft. Wie zijn wij en waar komen we vandaan? Waar sta ik in deze wereld?

We raden geïnteresseerden aan om met meerdere leerkrachten uit het team deel te nemen aan de cursus. Gebleken is dat de activiteiten en de visie op die manier breder gedragen worden en sneller een vast onderdeel gaan uitmaken van het lesprogramma.

Data 2018
Alle zes bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddagen van 14.00 – 18.30 uur (inclusief eenvoudige avondmaaltijd).
Woensdag 24 oktober 2018 / Kick-off bijeenkomst / tijd n.t.b. (Let op: deze bijeenkomst is in de herfstvakantie op het Cinekid Festival waar je ook de internationale Cinekid conferentie bijwoont)
Woensdag 28 november 2018
Woensdag 23 januari 2019
Woensdag 27 februari 2019
Woensdag 27 maart 2019
Woensdag 15 mei 2019

Kosten & praktische informatie
Totaalkosten voor de cursus zijn € 1.500,- (ex. BTW, incl. toolkit) per deelnemer. Maximaal aantal deelnemers: 15. Bij minder dan tien deelnemers per traject behouden wij het recht dat traject te annuleren.

Financieringsmogelijkheden
Leerkrachten met een dienstverband van minimaal 0,4 fte aan een Amsterdamse basisschool kunnen deze kosten in zijn geheel vergoed krijgen door een aanvraag te doen bij de Amsterdamse Lerarenbeurs (aanvragen kunnen worden ingediend van 14 maart t/m 22 april 2018 bij de Gemeente Amsterdam, max. aan te vragen bedrag € 2.000,-, deels ook in te zetten voor vervanging van de leerkracht in de klas).

Wanneer je aan kunt tonen dat de cursus onderdeel uitmaakt van een groter, innovatief en creatief idee van een leerkracht, kun je kijken naar financieringsmogelijkheden via het LerarenOntwikkelFonds. Dit idee moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Vragen? Neem contact op met Tessa Stoke, Hoofd Educatie bij Cinekid: t.stoke@cinekid.nl.

Doe mee met de cursus 2018/2019
Ik meld me aan